Skip to Main Content

Carian Fasiliti

Maklumat Kursus

WL(O)PKA(02)
Aktif
WAJIB LANJUTAN : PENGURUSAN RISIKO
29-APR-24
30-APR-24
1. Memberi pendedahan konsep dan kepentingan risiko di koperasi.
2. Mengenal pasti strategi pengurusan risiko yang bersesuaian untuk koperasi.
3. Memahami proses pengurusan risiko yang selari dengan objektif koperasi
TIADA
1. Anggota Lembaga Koperasi
2. Pengurusan Koperasi
3. Jawatankuasa Audit Dalaman
4. Jawatankuasa Kecil Koperasi
**BAYARAN YURAN SEBANYAK RM20 SEORANG**

Tempat

DALAM TALIAN (ONLINE)

Maklumat Penyelaras

NORAZLINA BINTI MAH HUSSIN
norazlina.mahhussin@ikma.edu.my
0379649175